Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος

Απόσπασμα του Σχεδίου Εργασίας που υποβλήθηκε για το Σχολικό Έτος 2011-12

 

       ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :
-ΘΑΛΑΣΣΑ – ΤΥΠΟΙ ΘΑΛΑΣΣΩΝ, ΑΚΤΕΣ ,ΒΥΘΟΣ, ΥΔΡΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ,ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ , ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ. (ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ)
– ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ) , Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΩΝ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.
-ΝΑΥΤΙΛΙΑ/ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ , ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ΜΕΓΑΛΟΙ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΙ.
-ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ – ΛΥΜΑΤΑ –ΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΑΙΤΙΕΣ , ΛΥΣΕΙΣ.
-ΑΛΙΕΙΑ , ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ – ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ – Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΖΩΑ  ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ) – ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.-ΘΑΛΑΣΣΑ & ΚΟΛΥΜΠΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΣ ΑΘΛΗΜΑ , ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ).-ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΜΟΥΣΙΚΗ / ΧΟΡΟΙ ΝΗΣΙΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ,ΣΥΝΘΕΣΗ,ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ , ΗΧΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ , ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι να παρατηρούν, να συγκρίνουν, να επιλέγουν, να κρίνουν και να αξιολογούν το χθες και το σήμερα προβλέποντας το αύριο κάνοντας  χρήση και των Νέων Τεχνολογιών.            Συγκεκριμένα:v     Συλλογή, επεξεργασία και ομαδοποίηση υλικού που συνέλεξαν οι μαθητές.v     Να ορίζουν βασικές οικολογικές έννοιες.v     Να μελετήσουν το ρόλο του φυσικού περιβάλλοντος ως ένα σύστημα στήριξης της ζωής και το ρόλο των ανθρώπινων επιδράσεων στο οικοσύστημα και στο φυσικό περιβάλλον.v     Να μάθουν οι μαθητές τρόπους συνεργασίας σε ομάδες, να μετέχουν ενεργά σε συλλογικές αποφάσεις και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις.v     Να αξιοποιήσουν αθλητικές-υποκριτικές ικανότητες μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και το τραγούδι.v     Να αναπτύξουν έναν κώδικα συμπεριφοράς που θα στοχεύει στο σεβασμό  προς το συνάνθρωπο και το περιβάλλον.v     Να αξιοποιήσουν δεξιότητες στη χρήση ιστολογίου,φωτογραφίας, σχέδιο κ.α.v     Να διερωτηθούν οι μαθητές ως προς τις διαφορετικές απόψεις και τρόπους ζωής που γεννά η επαγγελματική ενασχόληση με το θαλάσσιο στοιχείο.v     Να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες και την κουλτούρα των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πεδία.v      Να βιώσουν τη χαρά της εξερεύνησης των πολιτισμικών στοιχείων (τρόπου ζωής, τραγουδιών, εθίμων, μυθολογίας κ.λ.π.).v      Συλλογή, επεξεργασία υλικού που συνέλεξαν οι μαθητές σχετικά με την ιστορία του αθλήματος.v      Γνωριμία των στυλ κολύμβησης.v      Να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες βασικές γνώσεις (κανονισμούς, δυνατότητες που προσφέρονται στη χώρα μας) μέσα από την επαφή τους με το άθλημα.v      Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές εκτέλεσης και παραμέτρους ασφάλειας της κολύμβησης.v      Να βιώσουν τη χαρά από τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας.v       Να αποκτήσουν θετική στάση προς το άθλημα της κολύμβησης και προς την άσκηση γενικότερα καθώς και αυτοπεποίθηση στην ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις βασικές απαιτήσεις αυτού του αθλήματος.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

            Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης μελέτησαν τους θαλάσσιους βιότοπους, τους οργανισμούς που ζουν σ’ αυτούς, τη μορφολογία τους και κατόπιν προχώρησαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την τεχνολογική εξέλιξη και την αδιαφορία των πολιτών και τέλος πρότειναν λύσεις εφικτές.v     Επίλυση προβλήματος (επισήμανση- ανάλυση- υπόθεση και ανάλυση σχεδίου δράσης.v     Επισκόπηση απόψεων (ερωτηματολόγια- συνεντεύξεις- επεξεργασία υλικού- δημοσίευση επιστολών των παιδιών στον τοπικό τύπο με παρεμβάσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος.v     Περιβαλλοντικά μονοπάτια (περιβαλλοντικές επισκέψεις- οργανωμένες διαδρομές).v     Θεατρικό παιχνίδι-παιχνίδι ρόλων (αναπαράστασης σύγκρουσης κοινωνικών ομάδων).v     Βιωματική μέθοδος (έρευνα- πιθανές λύσεις- συνέπειες δράσης). v      Διεπιστημονικότητα/ διαθεματικότητα:(γλώσσα, ιστορία, μελέτη περιβάλλοντος, μαθηματικά, θρησκευτικά, εικαστικά, φυσική αγωγή, αισθητική αγωγή, νέες τεχνολογίες).
v      Με την άμεση επαφή με την αντίστοιχη ομοσπονδία, που καλλιεργεί το άθλημα στη χώρα μας (επίσκεψη σε κολυμβητήριο, συνέντευξη από αθλητή και προπονητή κολύμβησης

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

-Ναυσιπλοΐα. Μεταφορές- εμπόριο. (Διαθεματική προσέγγιση με την Ιστορία)-Οικονομική ανάπτυξη-τουρισμός (Διαθεματική προσέγγιση με τα Μαθηματικά-Νέες τεχνολογίες: πίνακες με αριθμούς τουριστών στα παραθαλάσσια μέρη-σύγκριση με συνολικό αριθμό τουριστών).-Η θάλασσα και η λαϊκή σοφία:συλλογή  και ερμηνεία παροιμιών σχετικών με τη θάλασσα. (Διαθεματική προσέγγιση με τη Γλώσσα)-Παρουσίαση ποιημάτων σχετικών με τη θάλασσα (Διαθεματική προσέγγιση με τη Γλώσσα-Μουσική)-Παρουσίαση παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων σχετικών με τη θάλασσα (Διαθεματική προσέγγιση με τη Γλώσσα-Φιλαναγνωσία)-Οι θησαυροί της θάλασσας.: Δημιουργία κολάζ (κορνίζες με κοχύλια και βότσαλα) (Διαθεματική προσέγγιση με την Αισθητική Αγωγή)-αθλήματα: κολύμβηση, ιστορία της , γνωριμία με το άθλημα. (Διαθεματική προσέγγιση με τη Φυσική Αγωγή)-Θεατρικό παιχνίδι: αναπαράσταση σύγκρουσης κοινωνικών ομάδων/παιχνίδι ρόλων (Διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα της θεατρικής αγωγής).

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

                                                  Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
Εισαγωγική συζήτηση/Διερεύνηση θέματος, Δημιουργία ομάδων εργασίας (κοινωνιόγραμμα) , Δημιουργία πλάνου εργασίας κάθε ομάδας, Ενημέρωση γύρω από τις δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριακού υλικού. Θεματικές ενότητες που θα επεξεργαστούν οι ομάδες τους επόμενους μήνες. 1η Διδακτική Επίσκεψη στο Μουσείο αλιείας/ναυτικό των Νέων Μουδανιών και στο Υπολιμεναρχείο.
2ος ΜΗΝΑΣ Πώς φαντάζονται οι μαθητές το βυθό της θάλασσας. Οι θησαυροί της θάλασσας.: Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών : κολάζ ,κορνίζες με κοχύλια και βότσαλα, ημερολόγιο κλπ.
 Ζωικό-φυτικό βασίλειο της θάλασσας – θαλάσσια είδη υπό εξαφάνιση. Μόλυνση  των θαλασσών. Αιτίες λύσεις. Παραγωγή Ιστολογίου σχετικού με το θέμα υπό διαπραγμάτευση. Έκδοση μηνιαίου σχετικού περιοδικού στο διαδίκτυο.Διδακτική Επίσκεψη: Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης – Λιμεναρχείο Νέας Μηχανιώνας.
3οςΜΗΝΑΣ Η ζωή των ανθρώπων σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η ζωή των νησιωτών. Επαγγέλματα σχετικά με τη θάλασσα. Αλυκές, αλιεία, ναυπηγεία, ναυτικοί. Ναυσιπλοΐα. Μεταφορές- εμπόριο.Η θάλασσα και η λαϊκή σοφία:συλλογή  και ερμηνεία παροιμιών σχετικών με τη θάλασσα. Διδακτική Επίσκεψη: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ναυπηγικής) στο Νόησις –
4ος ΜΗΝΑΣ Οικονομική ανάπτυξη-τουρισμός: πίνακες με αριθμούς τουριστών στα παραθαλάσσια μέρη-σύγκριση με συνολικό αριθμό τουριστών. Σύνθεση ποιημάτων και παραμυθιού σχετικά με τη θάλασσα.Διδακτική Επίσκεψη: Επίσκεψη σε παραδοσιακούς ταρσανάδες/ναυπηγεία Ιερισσού.
5ος ΜΗΝΑΣ Παρουσίαση ποιημάτων σχετικών με τη θάλασσα . Παρουσίαση παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων σχετικών με τη θάλασσα. Παρουσίαση της συνολικής εργασίας κάθε ομάδας. Θεατρικό δρώμενο. Παραγωγή CD με τίτλο: Ο κόσμος της θάλασσας. Εκθέσεις υλικών,κατασκευών,βιβλίων,φωτογραφιών, μουσικών οργάνων.Διδακτική Επίσκεψη σε

κολυμβητήριο. Δράση καθαρισμού ακτής.

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s